پیشرفت تازه انگلیس و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیتبه گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بخشی از جزئیات ظاهرا در تناقض با هم قرار دارد و بسیاری از موضوعات دشوار همچنان لاینحل مانده است.
آخرین مانع در مذاکرات برگزیت مربوط به مرز میان جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی بود. ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا محسوب می شود. انگلیس پس از برگزیت تنها یک مرز زمینی با اروپا خواهد داشت که آن هم با جمهوری ایرلند است.
مذاکره کنندگان همچنین درباره حقوق شهروندان انگلیسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی در انگلیس به یک توافق فراگیر دست یافتند. علاوه بر این، تعهدات مالی آتی انگلیس به اتحادیه اروپا جزو دیگر مفاد توافق بروکسل و لندن بود.
به دنبال این توافق، کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرد که مذاکرات دو طرف وارد مرحله بعدی شود. انتظار می رود که سران 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه در بروکسل توافق میان این اتحادیه و انگلیس را تایید کنند.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان یک کنفرانس خبری با حضور «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت: معتقدم که حالا به پیشرفت های لازم دست پیدا کرده ایم.
آسوشیتدپرس نوشته که نکات کلیدی این توافق به طور عمدی مبهم بیان شده و بعضی از جزئیات آن در تناقض با هم قرار دارد.
انگلیس از یک سو وعده داده که از بازار مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی آن خارج شود. از سوی دیگر، این توافق اعلام می کند که هیچ مرز سختی (مرزی که تحت کنترل شدید پلیس و نیروهای امنیتی است) میان ایرلند و ایرلند شمالی وجود نخواهد داشت.
مذاکره کنندگان از ادبیات و الفاظ این توافق راضی بودند اما بسیاری دیگر از آن عصبانی بودند.
ترزا می اظهار داشت: خوشحالم از این بابت که به مرحله بعدی می رویم و درباره مسائل تجاری و امنیتی و همچنین روابط آتی بلندپروازانه و مثبت میان دو طرف صحبت می کنیم. این به نفع همه ماست.
اما نایجل فاراژ رئیس سابق حزب استقلال انگلیس که فعالیت زیادی برای خروج از اتحادیه اروپا انجام داد، در توئیتی نوشت که این توافق «خبر خوبی برای خانم می است زیرا می توانیم به مرحله بعدی حقارت برویم.»
پس از این توافق، بخش دشوار مذاکرات آغاز خواهد شد. مذاکرات تجاری در حالت عادی به یک دهه زمان نیاز دارد اما شاید لازم باشد که این گفت وگوها به طور فشرده و ظرف چند ماه انجام شود.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد که هجده ماه از زمان همه پرسی برگزیت و رای انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا سپری شده است و دو طرف باید ظرف کمتر از یک سال درباره ترتیبات خروج از اتحادیه مذاکره کنند.
توسک اظهار داشت: دشوارترین چالش پیش روی ماست. همه ما می دانیم که جدایی سخت است و ساختن یک رابطه جدید سخت تر از آن است.
شبک**9423**1708**ترجمه **هرمز برادران **انتشار: علیرضا ارشادیانتهای پیام /*


پاسخ دهید