کاهش 52 درصدی بارش های استان زنجان در مقایسه با میانگین بلندمدتاحد یاغموری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افرود: بر این اساس، میانگین بارش استان زنجان در چهار ماهه اول امسال در مقایسه با میانگین بلندمدت (30 سال) 59 میلیمتر کاهش نشان می دهد.
وی اظهار کرد: با توجه به پیش بینی بارش برای ماههای بهمن و اسفند استان، انتظار می رود مجموع بارش 6 ماهه اول سال زراعی در مقایسه با میانگین بلندت مدت 20 تا 40 درصد کسری به وقوع بپیوندد.
یاغموری خاطرنشان کرد: بر این اساس این میزان در نواحی جنوبی بین 30 تا 40 درصد و در نواحی شمالی نیز بین 20 تا 30 درصد کمبود خواهد بود.
وی بیان کرد: این در حالی است آمارها نشان می دهد، میانگین بارش 30 ساله شهر زنجان 285 میلیمتر بوده که بیشترین آن به میزان 425 میلی متر در سال 72 و کمترین با 152 میلی متر در سال 87 به وقوع پیوسته است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: تحلیل های بارشی بر اساس ایستگاههای هواشناسی استان و علاوه بر آن ایستگاههای هواشناسی استان هایی مجاور که با زنجان همرز هستند، بر مبنای اطلاعات 30 سال گذشته انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار کمبود بارش با توجه به افزایش نسبی دما در سال های گذشته و کاهش وقوع برف اثرات خشکسالی بیش از گذشته تشدید شده است.
به گزارش ایرنا، هم اکنون این اداره کل 60 ایستگاه هواشناسی در استان دارد که از این تعداد 30 ایستگاه بصورت خودکار اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کند.
7320/8068
خبرنگار: اعظم شامی ** انتشار: اسماعیل جهانبخشانتهای پیام /*


پاسخ دهید