کشت پاییزه چغندر قند در خراسان رضوینجفقلی صالحی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به صرفه جویی 40 درصدی مصرف آب در کشت پاییزه چغندر، توسعه این کشت بسیار مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: امسال جوین، بردسکن، تربت جام، تایباد، سرخس، خواف و رشتخوار شهرستانهایی هستند که کشت پاییزه این محصول در آنها انجام می شود.
معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: میزان عملکرد در کشت پاییزه چغندر قند 40 تن در هر هکتار است. امسال با تغییر تاریخ کشت، کشت پاییزه 20 روز زودتر از پارسال انجام شد تا از سرمازدگی محصول جلوگیری شود.
وی افزود: پارسال حدود همین میزان سطح زیر کشت چغندر قند رفت اما به دلیل وقوع سرمایی که در 70 سال گذشته بی سابقه بود خسارت زیادی وارد شد ولی اما امسال با توجه به تاریخ کشت این اتفاق تکرار نخواهد شد.
پیشتر در چارچوب کشت بهاره 22 هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت چغندر رفت. میزان برداشت این محصول در مزارع استان 50 تن از هر هکتار است.
خبرنگار: آرزو جاودانی **انتشار: حسین کریم زاده
7496/1858انتهای پیام /*


پاسخ دهید