یک فعال کارگری:کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند«محسن باقری» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیان داشت: سال گذشته سبد معیشت خانوار 3.5 نفره از سوی شورای عالی کار 2 میلیون و 480 هزار تومان مصوب شد.
وی اظهار داشت:حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 با تمام مزایا 1.2میلیون تومان مصوب شد.
باقری گفت: امسال باید فاصله مزدی کارگران (دوران جنگ به دلیل شرایط اقتصادی دستمزد کارگران افزایش نیافت) و همچنین سال هایی که نرخ تورم بالا بود و حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافت، جبران شود.
وی سبد هزینه خانوار یاد شده را متعلق به سال گذشته دانست و گفت:همچنین برای حداقل دستمزد سال 97 باید افزایش قیمت روی سبد هزینه خانوار اعمال شود.
باقری تصریح کرد: کارگران امسال انتظار دارند که بهبود معیشت کارگران مطابق آنچه که در خصوص رشد اقتصادی و خروج از رکود اعلام شده بهبود یابد.
وی در پایان تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزد باید مطابق سبد معیشت خانوار تنظیم شود.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند.
در تبصره یک ماده 41 قانون کار آمده است: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

اقتصام**9123**6075
خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشاردهنده: زهرا هجینی نژادانتهای پیام /*


پاسخ دهید