107 هزار کلیومتر راه روستایی در کشور آسفالته استبه گزارش ایرنا، محمود محسن زاده روز سهه شنبه در جلسه بررسی وضعیت راه های ارتباطی روستایی شهرستان طارم گفت: میانگین برخورداری کل جمعیت کشور از جاده های ارتباطی آسفالته 92 درصد و به لحاظ طولی نیز 52 درصد راه های کشور آسفالت ریزی شده است.
وی یادآورشد: توسعه هر منطقه منوط به ارتباطات و ایجاد جاده های ارتباطی است و تا زمانی که راه ارتباطی برقرار نباشد، توسعه محقق نمی شود.
مدیرکل ساخت راه های روستایی وزارت راه و شهرسازی گفت: میانگین برخورداری جمعیت استان زنجان از جاده های ارتباطی آسفالتی بیش از 95 درصد و میانگین برخورداری طولی از جاده های آسفالت شده نیز 78 درصد است.
محسن زاده اظهار کرد: برخورداری بالای 95 درصد جمعیت زنجان از جاده های آسفالت شده نشان دهنده نگاه مثبت مدیران استانی و توجه ویژه به توسعه راه های ارتباطی است و در صورت تلاش استان برای توسعه هر چه بیشتر جاده های ارتباطی مساعدت های ویژه ای از سوی وزارت راه انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سالجاری 167 کیلومتر توسعه جاده های ارتباطی با اعتبار بالغ بر 13 میلیارد تومان مصوب شده در این است.
مدیرکل ساخت راه های روستایی وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر مسئولان استان زنجان همت کنند و اعتبارات ویژه ای را به راه های روستایی اختصاص دهند، آمادگی داریم مساعدت های ویژه ای را برای تکمیل و روکش آسفالت انجام دهیم.
محسن زاده تاکید کرد: هرگونه کار اجرایی باید با مطالعات و کار کارشناسی انجام شود تا تبعات و مشکلات جانبی را در آینده برای مردم نداشته باشد.
به گزارش ایرنا، مساعدت جهت تکمیل راه ارتباطی نوکیان- ماسوله به طول 13 کیلومتر باقی مانده در حوزه طارم، روکش آسفالت راه بالاکوه – الکش، ایجاد ردیف اعتباری برای اصلاح و بهسازی راه آب بر- باکلور، کد دار شدن راه روستایی کلوج آباد در ردیف پروژه های ملی، بازگشایی و خاک برداری جاده روستای پرچینه در سالجاری و کمک به آسفالت ریزی راه این روستا در سال 97، آسفالت راه روستای کلکش- شیلاندر، تقویت اعتبار راه روستای سرخ آباد، روکش آسفالت راه روستای زرنی در حوزه طارم ،از جمله مصوبات این جلسه بود.
در پایان جلسه، مدیرکل ساخت راه های روستایی وزارت راه و شهرسازی به همراه دکتر وقف چی نماینده مردم شهرستان های زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه و فرماندار شهرستان طارم، مسایل و مشکلات راه های ارتباطی روستاهای این شهرستان را بررسی و از راه ییلاقی آب بر- شفت-فومن- قلعه رود خان و طارم- ماسوله بازدید کردند.
7325/6085
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*


پاسخ دهید