240میلیارد ریال برای مقام سازی مدرسه های هرمزگان نیاز استنوید احمدی روز شنبه درگفت وگوبا ایرنا افزود:هم اکنون 340 مدرسه در قالب یک هزارو 598
کلاس درس در ردیف مدارس تخریبی قرار دارند و 592 مدرسه با یکهزار و 427 کلاس درس نیازبه مقاوم سازی دارند.
وی ادامه داد: ازکل مدرسه های تخریبی هرمزگان، میناب با 126مدرسه بالاترین آماردر اختیار دارد که 50میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مدرسه های تخریبی و15میلیارد ریال هم برای مقاوم سازی مدرسه های این شهرستان نیاز است.
وی تصریح کرد: میناب به نسبت جمعیت بیشترین مدرسه تخریبی استان هرمزگان را به خود اختصاص داده ودرحال حاضر یک سوم دانش آموزان این شهرستان زیر سقف لرزان کلاس های تخریبی مشغول به تحصیل هستند.
شهرستان میناب با 300 هزار نفر در 90 کیلومتری شرق بندر عباس قرار دارد.
7194 / 6048
خبرنگار : علی نجفی **انتشار دهنده : خلیل تنیده

* آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.comانتهای پیام /*


پاسخ دهید