30 هزار هکتار زمین خراسان رضوی آبیاری نوین شدمحمد ابراهیم بهبودی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با اجرای هر هکتار سیستم آبیاری نوین حدود پنج هزار و 600 متر مکعب آب صرفه جویی می شود.
وی با بیان اینکه 350 هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی این استان قابلیت اجرای طرح های مربوط به سیستم های نوین آبیاری را دارد اظهار کرد: تاکنون 150 هزار هکتار از این اراضی زیر پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار گرفته اند.
وی گفت: در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز طی سه سال آینده تمام زمین های زراعی دارای قابلیت استان زیر پوشش این سیستم قرار می گیرند.
بهبودی افزود: اجرای سیستم نوین آبیاری در هر هکتار بطور متوسط 100 تا 140 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.
هم اکنون 1،1 میلیون هکتار زمین در استان خراسان رضوی زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی است.
7496 / 6053انتهای پیام /*


پاسخ دهید