600 میلیارد ریال اعتبار سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی تخصیص یافترقیه یادگاری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی در آبان ماه سال 95 انجام شد که رهاورد آن برای مردم این خطه 54 طرح با 9 هزار و 300 میلیارد ریال مصوبه بود.
وی بیان کرد: از محموع اعتبارات مصوب سفر هیات دولت به این استان، چهار هزار و 320 میلیارد ریال باید در سال 95 تخصیص می شد که 2 هزار و 600 میلیارد ریال آن معادل حدود 50 درصد به استان تزریق شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: به تازگی نیز 600 میلیارد ریال دیگر از اعتبارات سفر به استان تخصیص یافته که رقم پرداختی آن به سه هزار و 200 میلیارد ریال رسیده است.
یادگاری گفت: قرار است اعتبارات باقی مانده از محل سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی در سال های 95 و96 تا پایان سال جاری به استان مرکزی اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: 54 طرح مصوب سفر رئیس جمهوری به این استان، از مهمترین و اثرگذارترین طرح ها هستند که با تکمیل آن ها نقش موثری در توسعه استان مرکزی دارد.
سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی در دوم و سوم آبان ماه سال 95 انجام شد که در راستای آن 54 طرح اثرگذار برای این استان در این سفر مصوب شد.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


پاسخ دهید