71 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخت شدعبدالصمد صناعی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با ابلاغ طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک مرکزی برای کاهش صف انتظار متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور ، پرداخت وام به 710 نفر از زوج های استان انجام شد.
وی ادامه داد: پرداخت 75 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در طرح ضربتی ازدواج به متقاضیان این تسهیلات برای بانک کشاورزی استان مرکزی ابلاغ شده بود که 95 درصد این اعتبارات جذب و به متقاضیان پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح ضربتی پرداخت ازدواج از سوم مرداد ماه تا پانزدهم مهر ماه توسط بانک کشاورزی استان مرکزی به اجرا گذاشته شد.
مدیرشعب بانک کشاورزی همچنین از پرداخت 434 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار توسط شعب بانک کشاورزی این استان در سال جاری خبر داد و گفت: با پرداخت این تسهیلات پنج هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه آبیاری تحت فشار تجهیز شده است.
صناعی افزود: با پرداخت این تسهیلات برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و یک هزار و 700 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات کمبود آب و خشکسالی در سال های اخیر، تبدیل تحهیزات آبیاری سنتی و غرق آبی به سامانه آبیاری تحت فشار تاثیر به سزایی در صرفه جویی آب در بخش کشاورزی به همراه داشته است.
بانک کشاورزی با 57 شعبه، 79 دستگاه خودپرداز و 9 هزار و 180 دستگاه کارتخوان با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی در راستای رونق تولید در سطح شهرها و روستاهای استان مرکزی به شهروندان خدمت رسانی می کند.
1955/ 6013/خبرنگار:مهدی عظیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


پاسخ دهید