90پروژه عمرانی در مانه وسملقان به بهره‌ برداری رسیدبه گزارش ایرنا برای بهره برداری از این پروژه ها که در زمینه های گازرسانی، کتابخانه عمومی، نوسازی مدارس، طرح های بهداشتی و جهاد کشاورزی است، بیش از387 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
کتابخانه عمومی شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان با هزینه کرد 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و سفر رهبری در بوستان وحدت و همچنین بوستان اختصاصی بانوان در این شهر از جمله طرح های افتتاح شده امروز است.
استاندار خراسان شمالی به هنگام افتتاح بوستان ویژه بانوان در شهر آشخانه گفت: چیدمان مجموعه این بوستان، یادمان شهدای گمنام و کتابخانه عمومی در یک محل بسیار خوب است.
شهرستان 110 هزار نفری مانه و سملقان در 45کیلومتری غرب بجنورد و در مسیر استان های شمالی به مشهد مقدس واقع شده است که شغل عمده مردم این خطه از کشورمان دامپروری و کشاورزی است.
7183/ 6042 خبرنگار:مرضیه اردکام **انتشاردهنده:سید حسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید